Persondatapolitik

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Gutkind Forlag A/S
Læderstræde 9
DK-1201 København K
CVR-nr.: 41082062
info@gutkind.dk

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål – Levering af nyhedsbreve

Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger f.eks.:

 • Navn

 • E-mail

 • Telefonnummer

 • Interesser

Kilder

Vi indsamler oplysninger direkte fra dig.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Nødvendig for forfølgelsen af Gutkind Forlag A/S’ legitime interesse i at sende dig nyhedsbreve.

 • Udtrykkeligt samtykke.

Modtagere

For at vi kan sende nyhedsbreve til dig, indsamler vi oplysninger om navn, e-mailadresse, telefonnummer og evt. interesser.

Behandlingen af oplysningerne om dig baseres på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Her fremgår det, at: ”Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.” Det specifikke formål er her at modtage e-mails med markedsføring, artikler og lignende indhold om forlagets udgivelser.

Vi kan videregive dine personoplysninger til flg. kategorier af databehandlere:

 • Post- og logistikvirksomheder

 • Distributionsvirksomheder (herunder maildistributører)

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt her nedenfor:

Så længe et afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

Afmelder du dig forlagets nyhedsbrev, slettes oplysninger om dig.

Formål – Kommunikation og presse

Vi indsamler og benytter personoplysninger i forbindelse med Gutkind Forlag A/S’ kommunikationsmæssige formål, presseaktiviteter og administration af vores forretningsmæssige relationer.

Kategorier af oplysninger

Vi behandler følgende kategorier af almindelige personoplysninger:

 • Navn

 • Arbejdssted

 • Adresse

 • E-mail

 • Telefonnummer

Kilder

Vi indsamler personoplysninger:

 • Direkte fra dig

 • Andre offentligt tilgængelige kilder

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Nødvendig for forfølgelsen af Gutkind Forlag A/S’ legitime interesser, der blandt andet består i at kommunikere om Gutkind Forlag og skabe presseaktiviteter.

Modtagere

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

 • Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.

  • Post- og logistikvirksomhed

  • Distributionsvirksomhed (herunder maildistributører)

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt ovenfor.

 • Så længe det er nødvendigt til opfyldelse af vores markedsføringsmæssige og pressemæssige interesser

 • Så længe et afgivet samtykke til at modtage kommunikationsmateriale ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retslig forpligtelse

Formål – Markedsføring

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål hos Gutkind Forlag A/S, herunder at målrette kommunikation med kunder og slutbrugere på baggrund af interesseområder, samt digital adfærd på vores hjemmeside, via apps og i nyhedsbreve for at udarbejde og sende relevant markedsføring.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger

F.eks.:

 • Navn

 • Adresse

 • E-mail

 • Telefonnummer

 • IP-adresse

 • Brug af digitale ydelser herunder nyhedsbreve

 • Interesser og præferencer

 • Køn

 • Alder

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Data fra sociale medier og marketingservices. Vi samarbejder med Google, Playable, Zapier, Youtube, Facebook og Instagram i vores markedsføring. I den forbindelse er Google, Playable, Zapier, Youtube, Facebook og Instagram derfor fælles dataansvarlig med Gutkind. Du kan læse Googles, Playables, Zapiers, Youtubes, Facebooks og Instagrams egne persondatapolitikker på deres hjemmesider.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Nødvendigt for forfølgelsen af Gutkind Forlag A/S’ legitime interesse i at markedsføre produkter og tjenester.

 • Baseret på samtykke, hvor der anvendes digital direkte markedsføring.

Modtagere

Vi kan videregive personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

(i) Koncernforbundne selskaber i Bonnier Group

(ii) Leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverancetjenester fx post- og distribution (herunder maildistributører)

(iii) Med henblik på markedsføring af vores produkter og tjenester til:

 • Data- og analysebureauer

 • Kreative og digitale bureaupartnere

 • Konsulentvirksomheder

 • Digitale mediapartnere

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt ovenfor.

 • Så længe det er nødvendigt til opfyldelse af vores markedsføringsmæssige interesser

 • Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retslig forpligtelse

Formål – Svar ifm. indsendelse og vurdering af manuskript

Personoplysningerne behandles ifm vurdering af indsendt manuskript og svar efter vurdering.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger f.eks.:

 • Navn

 • Adresse

 • E-mail

 • Telefonnummer

Kilder

Vi indsamler oplysninger:

 • Direkte fra dig.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Nødvendig for forfølgelsen af Gutkind Forlag A/S’ legitime interesse i at vurdere manuskript og svare dig på din henvendelse.

Modtagere

 • Vi videregiver ikke personoplysninger, når det drejer sig om svar ifm indsendelse og vurdering af manuskript. Personoplysninger anvendes direkte af Gutkind Forlag med det formål at svare på din henvendelse og vurdere dit manuskript.

Opbevaring

 • Persondata opbevares, så længe indsendt materiale stadig vurderes.

Formål – Indgåelse af samarbejde ifm. manuskript

Personoplysningerne behandles ifm evt. indgåelse af samarbejde omkring et manuskript.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger f.eks.:

 • Navn

 • Adresse

 • E-mail

 • Telefonnummer

 • CPR-nummer

 • Bank- og kontooplysninger

Kilder

Vi indsamler oplysninger:

 • Direkte fra dig.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Nødvendig for forfølgelsen af Gutkind Forlag A/S’ legitime interesse i at vurdere manuskript, svare dig på din henvendelse og evt. indgå samarbejde omkring manuskriptet.

Modtagere

 • Når det drejer sig om indgåelse af samarbejdsaftale ifm manuskript, deler vi personoplysninger med leverandører af vores rettighedssystem. Disse vil udelukkende behandle oplysninger efter vores instruks og er derfor at betragte som databehandlere.

Opbevaring

 • Persondata opbevares så længe indsendt materiale stadig vurderes og ifm indgåelse af evt. samarbejdsaftale.

Formål – Rekruttering

Personoplysninger behandles ved vurdering af jobansøgeres potentiale som medarbejdere hos Gutkind Forlag A/S.

Ved ansættelse vil medarbejdere blive underlagt en intern persondatapolitik.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger f.eks.:

 • Navn

 • Adresse

 • E-mail

 • Telefonnummer

 • Uddannelse

 • Nationalitet

 • Interesser og kompetencer

 • Erhvervshistorik

Straffemæssige forhold:

Hvis ansættelsen kræver det, kan vi anmode om, at ansøgeren fremviser dokumentation for relevant straffeattest.

Følsomme personoplysninger:

Gutkind Forlag A/S behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger. Ønsker den registrerede alligevel at dele sådanne oplysninger, f.eks. hvis det er relevant af helbredsmæssige årsager, behandler Gutkind Forlag A/S ikke disse oplysninger ud over, hvor det er strengt nødvendigt til ansættelsesforholdet.

Kilder

Vi indsamler oplysninger:

 • Direkte fra dig

 • Offentligt tilgængelig information fra f.eks. sociale medier som Facebook og LinkedIn

 • Andre kilder, du specifikt har tilladt, f.eks. referencer.

Behandlingsgrundlag

 • Legitim interesse i at rekruttere kompetente medarbejdere.

 • Dit udtrykkelige samtykke, hvor behandling drejer sig om følsomme oplysninger, som der ikke er hjemmel til at behandle iflg. anden gældende lovgivning

Modtagere

 • Vores samarbejdspartnere, der leverer sikre systemer til behandling af ansøgninger.

Opbevaring

 • Persondata opbevares så længe ansøgninger stadig vurderes.

 • Herefter opbevares persondata af juridiske hensyn i max 6 måneder, hvorefter oplysningerne slettes, hvis ansøger ikke ansættes.

3. Pligtmæssig information

Følgende oplysninger er obligatoriske:

 • Navn og e-mail-adresse – såfremt du ønsker et digitalt produkt.

 • Navn, adresse og e-mail-adresse – såfremt du ønsker et fysisk produkt.

4. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 • Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail/sms ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til: info@gutkind.dk Du bedes oplyse hvilke(n) e-mail(s) og eventuelt telefonnummer, som du ønsker afmeldt.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via denne hjemmeside.

Opdateret maj 2024

Din browser er forældet!

Opdater din browser for at se siden korrekt

Opdater nu