Persondatapolitik

1. Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Gutkind Forlag A/S
Læderstræde 9
DK-1201 København K
CVR-nr.: 41082062
info@gutkind.dk

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål: Levering af nyhedsbreve
Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger f.eks.:
- Navn
- E-mail
- Interesser.

Kilder
Vi indsamler oplysninger:
- Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:
- Nødvendig for forfølgelsen af Gutkind Forlag A/S’ legitime interesse i at sende dig nyhedsbreve
- Udtrykkeligt samtykke.

Opbevaring
Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt her nedenfor:

Så længe et afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

Formål – Svar ifm. indsendelse og vurdering af manuskript
Personoplysningerne behandles ifm. vurdering af indsendt manuskript og svar efter vurdering.

Kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger f.eks.:
- Navn
- Adresse
- E-mail
- Telefonnummer.

Kilder
Vi indsamler oplysninger:
- Direkte fra dig.

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:
- Nødvendig for forfølgelsen af Gutkind Forlag A/S’ legitime interesse i at vurdere manuskript og svare dig på din henvendelse.

Opbevaring
- Persondata opbevares, så længe indsendt materiale stadig vurderes.

Formål – Indgåelse af samarbejde ifm. manuskript
Personoplysningerne behandles ifm. evt. indgåelse af samarbejde om et manuskript.

Kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger f.eks.:
- Navn
- Adresse
- E-mail
- Telefonnummer
- CPR-nummer
- Bank- og kontooplysninger.

Kilder
Vi indsamler oplysninger:
- Direkte fra dig.

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:
- Nødvendig for forfølgelsen af Gutkind Forlag A/S’ legitime interesse i at vurdere manuskript, svare dig på din henvendelse og evt. indgå samarbejde om manuskriptet.

Opbevaring
- Persondata opbevares så længe indsendt materiale stadig vurderes og ifm. indgåelse af evt. samarbejdsaftale.

Formål – Rekruttering
Personoplysninger behandles ved vurdering af jobansøgeres potentiale som medarbejdere hos Gutkind Forlag A/S.
Ved ansættelse vil medarbejdere blive underlagt en intern persondatapolitik.

Kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger f.eks.:
- Navn
- Adresse
- E-mail
- Telefonnummer
- Uddannelse
- Nationalitet
- Interesser og kompetencer
- Erhvervshistorik.

Straffemæssige forhold:
Hvis ansættelsen kræver det, kan vi anmode om, at ansøgeren fremviser dokumentation for relevant straffeattest.

Følsomme personoplysninger:
Gutkind Forlag A/S behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger. Ønsker den registrerede alligevel at dele sådanne oplysninger, f.eks. hvis det er relevant af helbredsmæssige årsager, behandler Gutkind Forlag A/S ikke disse oplysninger ud over, hvor det er strengt nødvendigt til ansættelsesforholdet.

Kilder
Vi indsamler oplysninger:
- Direkte fra dig
- Offentligt tilgængelig information fra f.eks. sociale medier som Facebook og LinkedIn
- Andre kilder, du specifikt har tilladt, f.eks. referencer.

Behandlingsgrundlag
- Legitim interesse i at rekruttere kompetente medarbejdere
- Dit udtrykkelige samtykke, hvor behandling drejer sig om følsomme oplysninger, som der ikke er hjemmel til at behandle iflg. anden gældende lovgivning.

Opbevaring
- Persondata opbevares så længe ansøgninger stadig vurderes
- Herefter opbevares persondata af juridiske hensyn i max 6 måneder, hvorefter oplysningerne slettes, hvis ansøger ikke ansættes.

3. Pligtmæssig information
Følgende oplysninger er obligatoriske:
- Navn og e-mail-adresse – såfremt du ønsker et digitalt produkt
- Navn, adresse og e-mail-adresse – såfremt du ønsker et fysisk produkt.

4. Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder:
- Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
- Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
- Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke
- Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
- Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
- Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til: info@gutkind.dk Du bedes oplyse hvilke(n) e-mail(s) og eventuelt telefonnummer, som du ønsker afmeldt.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via denne hjemmeside. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside gutkind.dk/persondatapolitik.

Opdateret september 2022

Din browser er forældet!

Opdater din browser for at se siden korrekt

Opdater nu