Velkommen til Gutkind.
Et internationalt forlag med lokal forankring.

Gutkind Forlag er placeret i den allerældste del af København, på tredje sal i Læderstræde 9. Vi er et moderne forlag, drevet med professionalisme, personlighed og publicistisk åbenhed.

Gutkind Forlag er grundlagt i januar 2020 med en ambition om at udgive kvalitetslitteratur: fra det sjældne og særligt opmærksomhedskrævende til det bredt underholdende.

Gutkind er ejet af den svenske forlagsgruppe Bonnier Books og fungerer som selvstændigt dansk forlag med fuld redaktionel frihed. Vi fokuserer på dansk og oversat skønlitteratur til voksne, og på sigt vil vi også udgive værker inden for andre områder.

Vi mener, at læsning og litteratur har skabende og forandrende betydning i samfundet og i menneskelivet. Det giver os et ansvar som udgivere: Vi ønsker at gøre forlagets udgivelser synlige og relevante for læserne, og vi vil bidrage til at styrke forfatternes mangfoldige stemmer i den offentlige samtale.

Gutkind har et stort netværk og mange venner i ind- og udland, og vi ser forlagets arbejde i et internationalt perspektiv.

Indsend dit manuskript

Vi tager med glæde imod manuskripter. Send manuskriptet til manus@gutkind.dk

Husk venligst kontaktoplysninger og skriv gerne en kort præsentation af projektet og lidt om din baggrund.

Er det et skønlitterært værk, skal du indsende hele værket så gennemarbejdet som muligt. Vi kvitterer for modtagelsen og vender tilbage, når vi har vurderet det i redaktionen. Der kan gå op til otte uger, i perioder med travlhed muligvis længere. Da vi får mange manuskripter tilsendt, er det ikke altid muligt at give uddybende kommentarer.

Har du en ide til en fagbog eller oversættelse af et udenlandsk værk, så skriv en præsentation, synopsis og vedlæg eventuelt prøvekapitler. Send det til manus@gutkind.dk

Vi gør opmærksom på, at vi ikke kan påtage os ansvar for tilsendt materiale, og at vi ikke sender manuskripter og andet materiale retur.