"Bogen er til alle, der har født, eller på et tidspunkt selv er blevet født"
Interview med redaktionsgruppen bag 'Moderelementet'

"Bogen er til alle, der har født, eller på et tidspunkt selv er blevet født"

28. maj 2024

Ny antologi kredser om omsorgsarbejde i litteraturhistorisk og nutidigt perspektiv.

'Moderelementet' er en stor og mangfoldig antologi om forældererfaringer og omsorgsarbejde, som det er portrætteret i dansk litteratur fra 1895 til 2014. Derudover indeholder antologien nyskrevne bidrag fra 13 aktuelle forfattere, bl.a. Ursula Andkjær Olsen, Hanne Højgaard Viemose, Mikas Lang og Gry Stokkendahl Dalgas.

Antologien er samlet og skabt som et kollektivt værk af forfatterne Julie Sten-Knudsen, Liv Duvå, Ditte Holm Bro, Mia Degner og Kirstine Reffstrup, og i dette interview fortæller de om ideen til antologien – og hvordan det hele begyndte som en alternativ mødregruppe.

"'Moderelementet' er en mangfoldig mosaik af ældre og nyskrevne tekster om den radikale erfaring, det er at skabe og drage omsorg for andre mennesker"

Hvad er Moderelementet for en bog?

Moderelementet er en mangfoldig mosaik af ældre og nyskrevne tekster om den radikale erfaring, det er at skabe og drage omsorg for andre mennesker. Vi har samlet en række vidunderlige og litterært stærke tekster, som på tværs af generationer og fra forskellige samfundspositioner behandler hårde og vigtige emner som abort, fødsler, barnløshed og bortadoption.

Der er tekster, der handler om selvvalgte familier, om at arbejde i en folkeskole, drømmen om globale arbejdsfællesskaber og samhørighed på tværs af arter, om at deltage i en demonstration mod transfobisk vold. Tekster om at være pårørende til et sygt barn og om at være en syg forælder, der ikke er i stand til at tage sig af sit barn. Tekster om at være for fattig og udsat til at kunne få lov at være mor. Tekster om kvinder, der er så mast af deres roller i kernefamilierne og ægteskabet, at de føler sig omgivet af en tæt, hvid tåge, eller kun kan græde, når de tager et tæppe over hovedet. Tekster om patriarkatets vold og om mange slags oprør imod det. Og mere til: en novelle om at have frit dinglende ammebryster i regionaltoget, et kortprosastykke om at skrige af smerte over, at ens barn flytter hjemmefra og digte om at løbe gennem højt græs med et lille barn i hånden.

Vil I beskrive det fokus, I har anlagt?

Vi talte om, hvordan man kan ryste og befri begrebet mor. To mother, siger man på engelsk om omsorgshandlinger, der kan udføres af alle kroppe, og som ikke kun begrænser sig til arbejdet med små børn. På engelsk kan man mother de udsatte, de syge, man kan mother en velfærdsstat, en plante. Da vi begyndte at tale om handlingen – at mødre, drage omsorg for – frem for identiteten mor, begyndte nye perspektiver at åbne sig.

Omsorg, eller mangel på omsorg, findes ikke kun i de intime familierelationer, men er også ord vi må bruge, når vi taler om velfærdssamfundet og dets institutioner, og om forholdet mellem mennesket og naturen, mellem menneskelige og ikke-menneskelige væsener.

Her og nu, hvor vi befinder os i en akut økologisk krise, er behovet for mere omsorg for mennesker, dyr og natur måske endda større end nogensinde før. Vi talte om, hvordan man kan skrive om dette pludseligt svimlende åbne felt. Og også om, hvordan man kan skrive om det intime rum med børn, der i sig selv rummer de helt store dramaer. I selv de mindste handlinger ligger spørgsmål som: Hvad er det, jeg gerne vil give videre? Hvad kræver det at være menneske? Hvad er det for et samfund, der er menneskene værdigt?

"Vi ville skabe en lystfyldt og vildtvoksende samling af tekster, valgt idiosynkratisk og med kærlighed"

Hvordan er antologien bygget op?

Den består af en lang række ældre og ofte oversete tekster fra perioden 1895 til 2014, 12 nyskrevne tekster i Q&A- form af aktuelle forfattere og en række samlende og reflekterende tekster skrevet af os. Helt fra begyndelsen aftalte vi, at arbejdet med at finde tekster skulle være drevet af glæde og begejstring og ikke af pligtfølelse. Vi ville skabe en lystfyldt og vildtvoksende samling af tekster, valgt idiosynkratisk og med kærlighed.

Hvordan opstod ideen til Moderelementet?

Vi delte oplevelsen af, at der i forældreskabet fandtes værdifulde indsigter, der kunne sætte os i forbindelse med eksistensens helt store spørgsmål: Hvad er et liv, en krop, et samfund?

Fordi vi er forfattere, ledte vi i litteraturen efter bøger, der kunne spejle vores oplevelser, men også efter tekster, der kunne udfordre os og vende det hele lidt på hovedet.

Hvad refererer titlen Moderelementet til?

Ordet 'moderelementet' refererer til en passage i en tekst af forfatter Sandra Holm, som skriver "Efter halvfjerds kilometer vil vi være tilkoblet moderelementet …" - vi elskede den her fornemmelse af, at omsorgsarbejdet er et fælles element, man kan "tilkoble sig"; et sted, som tilhører alle køn og på den måde åbner moderskabet op og væk fra det biologisk essentialistiske, men samtidig anerkender den historie, som ligger i begrebet 'mor'. Samtidig er der noget retro-sci-fi over ’moderelementet’. Hvad er et moderelement? Og hvordan tilkobler vi os det? Det undersøger den her antologi.

Hvordan adskiller denne samling af tekster sig fra det, nogle beskriver som moderskabslitteratur?

I løbet af de seneste år er der blevet talt om en bølge af moderskabslitteratur, og det er også rigtigt, at der er udkommet en række forunderlige og kraftfulde bøger om emnet. Det er vigtige tekster – tekster, der har haft en enorm betydning for os, og som vi ikke ved, hvor vi ville være uden.

Men en bølge er en enkeltstående begivenhed, noget forbigående. En bølge kommer pludseligt, og pludselig aftager den igen. Moderskabet, forældreskabet, omsorgsarbejdet går derimod ikke over. At drage omsorg for børnene og for hinanden er et arbejde, der har været i gang lige så længe, som der har været mennesker på kloden, og som fortsætter lige så længe, som kloden kan huse os.

Da vi begyndte arbejdet med antologien, havde vi et stærkt ønske om at undersøge moderskabets historiske vilkår, lytte til dem, der kom før os og finde det hav, der måtte være under bølgen.

I forordet skriver I, at I akut manglede denne bog på et tidspunkt i jeres liv. Hvad er det I har fundet i denne samling af tekster?

Mod til at undersøge, tale om og tænke over fødsel, revolution, fremmedgørelse, krop, skønhed, glæde, abort, familie, blod, natur, penge, klasse og køn.

"At drage omsorg for børnene og for hinanden er et arbejde, der har været i gang lige så længe, som der har været mennesker på kloden, og som fortsætter lige så længe, som kloden kan huse os"

I er fem forfattere, der har arbejdet sammen. Hvordan har I rent praktisk gjort?

Projektet startede som en læsegruppe, hvor vi sammen læste tekster om moderskab og omsorgsarbejde; en slags alternativ mødregruppe, hvor vi delte vores erfaringer og følelser fra de første år som omsorgspersoner for små børn. Efterhånden opstod idéen om at samle nogle af de tekster, vi læste, i en antologi.

Vi startede med idéen om et arkæologisk projekt, hvor vi ville grave glemte og oversete moderskabstekster frem af den danske litteratur. Og samtidig ville vi se fremad og har diskuteret moderskab i relation til queer, klimakamp, hvidhed, ectogenese. Arbejdet i gruppen har været præget af kampgejst, små børn, corona og zoom, men samtidig et stærkt ønske om at samle og videreformidle de fantastiske tekster.

Hvem er denne antologi til?

Vi ønsker med bogen at skabe et værk, som nye forældre kan genkende sig selv i, finde trøst i og som giver mulighed for at se sig selv som en del af en større historie. Men bogen er også til alle, der interesserer sig for velfærdsstaten og dens institutioner, i fremtiden, i fortiden eller bare i god litteratur. Bogen er til alle, der har født, eller på et tidspunkt selv er blevet født.

Din browser er forældet!

Opdater din browser for at se siden korrekt

Opdater nu