"Vi vil ikke alene fortælle gode historier om nordjysk litteratur, men også imødegå dyrkelsen af regionale modsætninger"
Interview om 'Toppen af Danmark'

"Vi vil ikke alene fortælle gode historier om nordjysk litteratur, men også imødegå dyrkelsen af regionale modsætninger"

24. januar 2024

Hvorfor skal litteraturen i Nordjylland have sin egen antologi? Den ene af redaktørerne bag fortæller om projektet.

Nordjylland har en særlig plads i den danske litteratur. I antologien Toppen af Danmark går en lang række danske forfattere på opdagelse i Nordjylland som litterært fænomen gennem selvbiografiske tekster, forfatterportrætter, beskrivelser af landskaber og byer, refleksioner over enkeltværker og forfatterskaber.

Alle er de vidt forskellige tekster, der tilsammen former et billede af det litterære liv på toppen af Danmark.

35 forfattere bidrager og bag antologien står de tre redaktører, Lasse Horne Kjældgaard, Jens Smærup Sørensen – samt Johannes Riis, som her fortæller om tankerne bag.

Hvordan opstod ideen til antologien?

Der opstod pludselig og ganske uventet en situation, som afslørede sig som den oplagte anledning til at gøre opmærksom på den litterære grøde, der har præget Nordjylland i de seneste snart halvandet hundrede år.

Så ideen til bogen kom nærmest helt automatisk, og vi fandt sammen, vi tre redaktører, en vendelbo, en himmerlænding og en morsingbo, og besluttede at gøre noget ved det.

Resultatet blev denne bog.

Hvad har det strukturerende princip været i udvalget af tekster?

Vi opererer med en i denne sammenhæng indlysende Nordjylland-definition. Grundstammen er Region Nordjylland; men det giver – som Knud Sørensen har vist i sin fremragende bog om digterne omkring Limfjorden – ingen mening at tale om nordjysk litteratur uden at have hele Limfjordsegnen med, så vi trak en linje fra Lemvig og Struer og godt og vel nord om Viborg og Randers ud til Kattegat.

Og så fandt vi frem til forfattere, som enten var født og opvokset eller havde boet i længere tid nord for denne linje, og opfordrede dem til at skrive om andre forfattere, der opfyldte de samme kriterier, og som de havde et særligt forhold til.

Om de var kendte eller mindre kendte i offentligheden, var ikke så afgørende. Og i denne proces fik vi faktisk kendskab til endnu flere forfattere, som vi tre redaktører ikke havde været opmærksomme på.

"Det var tydeligt, at forfatterne gerne ville bidrage til bogen og havde taget opgaven alvorligt"

Hvordan har I tre redaktører arbejdet sammen?

Jens og Lasse og jeg blev som sagt enige om projektet og kriterierne for at være med, og om, hvem vi ville invitere til at bidrage til bogen.

Derefter så vi os om efter et forlag og en forlægger, og her pegede alt på Gutkind og Jacob Søndergaard. Han er ud over at være en dygtig forlægger også vendelbo, og han trådte straks til og tilbød at lægge hus til udgivelsen.

Jeg påtog mig rollen som praktiske gris, dvs. det var mig, der havde kontakten til forlaget og skrev ud til forfatterne på redaktionsgruppens vegne, bidragene blev sendt til mig, og jeg redigerede dem og sendte dem derefter ud til mine medredaktører, så de også kunne læse og give deres besyv med. Derefter fik forlaget dem, og produktionen kunne gå i gang.

Én ting er det opdrag man sender ud, noget andet er de tekster, man får tilbage. Blev bogen anderledes, end I havde forestillet jer fra begyndelsen? Hvad kom mest bag på jer?

Vi var selvfølgelig glade for, at teksterne holdt et så højt niveau; det kom ikke bag på os, men hvad der ærlig talt overraskede os, var, at responsen var så bred og så positiv, ja, entusiastisk, at spændvidden, mangfoldigheden var så stor.

Der var ingen af os, der havde forestillet sig, at der ville komme 35 forfattere på banen og en bog på næsten 500 sider ud af det; men vores glæde voksede for hvert bidrag, der kom.

Det var tydeligt, at forfatterne gerne ville bidrage til bogen og havde taget opgaven alvorligt.

"Vi lever i et areal- og befolkningsmæssigt lille land. Ikke desto mindre foregår der en stadig diskussion om modsætningen mellem udkant og centrum, mellem hovedstad og provins"

Hvorfor giver det, som I ser det, i det hele taget mening i et lille sprogområde som det danske at afgrænse en særlig nordjysk litteratur?

Vi lever i et areal- og befolkningsmæssigt lille land. Ikke desto mindre foregår der en stadig diskussion om modsætningen mellem udkant og centrum, mellem hovedstad og provins, mellem ”Produktionsdanmark” og København.

Med denne bog vil vi ikke alene fortælle gode historier om litteratur i Nordjylland, men også gerne være med til at imødegå denne dyrkelse af regionale modsætninger ved at vise, hvor meget vi har fælles, at fx en væsentlig del af den litteratur, der er blevet læst og forstået, påskønnet og hyldet overalt i landet – både vest for Valby Bakke og i de fine saloner i København – stammer fra en egn, der ligger så langt fra hovedstaden, man overhovedet kan komme hertillands.

Er der noget særligt på spil med Nordjylland og litteraturen, eller ville man på samme måde kunne lave en antologi om andre landsdele i Danmark?

Det spørgsmål overlader vi trygt til dem, der ved mere om disse andre landsdele; og vi kan kun opfordre dem til at følge vores eksempel.

I 'Toppen af Danmark’ bidrager:

Peter Adolphsen, Rolf Bagger, Kim Blæsbjerg, Gitte Broeng, Lisbeth Brun, Bent Dupont, Ove Gammelgaard, Anker Gemzøe, Signe Gjessing, Hans Hauge, Niels Hav, Hanne-Vibeke Holst, Lasse Horne Kjældgaard, Carsten Jensen, Lotte Kirkeby, Ove Korsgaard, Thomas Korsgaard, Lotte Kaa Andersen, Johannes Lilleøre, Karsten Lund, Mette Moestrup, Hans Mortensen, Peter Mouritzen, Elisabeth Møller Jensen, Gorm Rasmussen, Ole Rasmussen, Johannes Riis, Dan Ringgaard, Charlotte Rørth, Jens Smærup Sørensen, Peter Stein Larsen, Frederik Stjernfelt, Erik Svendsen, Hanne Marie Svendsen, Hanne Højgaard Viemose

Din browser er forældet!

Opdater din browser for at se siden korrekt

Opdater nu